ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΑΔΑ: ΨΥ8Υ46907Θ-Ο5Υ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 08:20:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ8Υ46907Θ-Ο5Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου