ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚ. ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΔΑ: ΨΞΟΑ46907Θ-Ι6Α

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚ. ΑΣΘΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 08:56:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΟΑ46907Θ-Ι6Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου