ΧΕ-921 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 393/2024 & 1010/2023 – ΑΔΑ: ΨΞΜ546907Θ-Χ3Ρ

Θέμα: ΧΕ-921 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 393/2024 & 1010/2023
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2024 09:04:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΜ546907Θ-Χ3Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου