ΧΕ-865 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 574/2021 – ΑΔΑ: ΨΒΝΙ46907Θ-ΥΩ0

Θέμα: ΧΕ-865 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 574/2021
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:48:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΝΙ46907Θ-ΥΩ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου