ΧΕ-834 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ & ΔΙΑΦΟΡΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΒ2Ξ46907Θ-ΣΘΔ

Θέμα: ΧΕ-834 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ & ΔΙΑΦΟΡΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ2Ξ46907Θ-ΣΘΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου