Μεταφορά και εγκατάσταση κεντρικού σταθμού στην κλινική καθώς και για την σύνδεση απομακρυσμένης οθόνης στο γραφείο των γιατρών της κλινικής και μετάβαση και εργασία μηχανικού – ΑΔΑ: ΨΤΙΝ46907Θ-Η9Κ

Θέμα: Μεταφορά και εγκατάσταση κεντρικού σταθμού στην κλινική καθώς και για την σύνδεση απομακρυσμένης οθόνης στο γραφείο των γιατρών της κλινικής και μετάβαση και εργασία μηχανικού
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 14:11:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΙΝ46907Θ-Η9Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου