ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 5.3-2-2024 – ΑΔΑ: ΨΘΨΒ46907Θ-6ΨΗ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 5.3-2-2024
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:29:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΨΒ46907Θ-6ΨΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου