ΧΕ-823 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1999/2023 – ΑΔΑ: ΨΣΔ446907Θ-Φ1Ζ

Θέμα: ΧΕ-823 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1999/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2024 07:52:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΔ446907Θ-Φ1Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου