ΧΕ-918 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2377/2023 – ΑΔΑ: ΨΣ3Π46907Θ-3ΥΟ

Θέμα: ΧΕ-918 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2377/2023
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ3Π46907Θ-3ΥΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου