ΧΕ-852 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΡΛΛ46907Θ-ΛΧΟ

Θέμα: ΧΕ-852 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΛΛ46907Θ-ΛΧΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου