ΧΕ-930 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΡΔΠ46907Θ-ΘΓΕ

Θέμα: ΧΕ-930 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔΠ46907Θ-ΘΓΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου