ΧΕ-929 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 , ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 01-02-2023 , ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΡ7246907Θ-Γ3Γ

Θέμα: ΧΕ-929 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 , ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 01-02-2023 , ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ7246907Θ-Γ3Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου