ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΡΕΠΟ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΔΟΧ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ, ΟΑΕΔ) Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΚΨΥ-ΚΕΦΙΑΠ – ΑΔΑ: ΨΠΩ946907Θ-ΘΛΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΡΕΠΟ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΔΟΧ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ, ΟΑΕΔ) Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΚΨΥ-ΚΕΦΙΑΠ
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 14:28:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΩ946907Θ-ΘΛΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου