ΧΕ-905 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 739/2021 & ΧΕ 904/2024 – ΑΔΑ: ΨΠΕΝ46907Θ-ΒΔΩ

Θέμα: ΧΕ-905 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 739/2021 & ΧΕ 904/2024
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΕΝ46907Θ-ΒΔΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου