Π1Θ42-2024 – ΑΔΑ: ΨΠ6Ι46907Θ-ΖΥ9

Θέμα: Π1Θ42-2024
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 07:56:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ6Ι46907Θ-ΖΥ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου