Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 10 LIT.» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΠ2846907Θ-ΗΒΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 10 LIT.» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 13:12:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ2846907Θ-ΗΒΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου