Π1ΘΕΗΔ1-2024 – ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ46907Θ-Β6Ω

Θέμα: Π1ΘΕΗΔ1-2024
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 10:25:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ46907Θ-Β6Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου