ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΕΠΤΑ (7) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ – ΑΔΑ: ΨΟΥΠ46907Θ-Κ4Ξ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΕΠΤΑ (7) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 14:03:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΥΠ46907Θ-Κ4Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου