ΧΕ-826 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1987/2023 – ΑΔΑ: ΨΩΨΑ46907Θ-ΚΟΟ

Θέμα: ΧΕ-826 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1987/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨΑ46907Θ-ΚΟΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου