Βαλβίδα εκπνοής πλήρης με αισθητήρα ροής πολλαπλών χρήσεων -κλιβανιζόμενο-, με κωδικό είδους 1505-3848-000, τεμάχια 12) για του αναπνευστήρες CARESCAPE R860 της Μ.Ε.Θ. – ΑΔΑ: ΨΟΠ546907Θ-ΞΗ2

Θέμα: Βαλβίδα εκπνοής πλήρης με αισθητήρα ροής πολλαπλών χρήσεων -κλιβανιζόμενο-, με κωδικό είδους 1505-3848-000, τεμάχια 12) για του αναπνευστήρες CARESCAPE R860 της Μ.Ε.Θ.
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 09:10:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΠ546907Θ-ΞΗ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου