ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΩ8Ζ46907Θ-ΖΤ5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 09:27:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ8Ζ46907Θ-ΖΤ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου