ΧΕ-922 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 720/2023 – ΑΔΑ: ΨΟ7Α46907Θ-ΠΝΣ

Θέμα: ΧΕ-922 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 720/2023
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 14:57:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Α46907Θ-ΠΝΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου