ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΑΔΑ: ΨΩ5Α46907Θ-Χ2Ω

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:19:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ5Α46907Θ-Χ2Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου