ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΤΡΗ ΕΛΕΝΗ) 2.4-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΩ4Θ46907Θ-ΕΛΖ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΤΡΗ ΕΛΕΝΗ) 2.4-4-2024
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 10:16:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ4Θ46907Θ-ΕΛΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου