ΧΕ-814 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 500/2024 – ΑΔΑ: ΨΝΘΩ46907Θ-1ΑΔ

Θέμα: ΧΕ-814 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 500/2024
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΘΩ46907Θ-1ΑΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου