Κατάθεση προσφοράς για την «Αντικατάσταση Δοχείου Διαστολής για το Λεβητοστάσιο» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΝΠ946907Θ-632

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «Αντικατάσταση Δοχείου Διαστολής για το Λεβητοστάσιο» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 08:59:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΠ946907Θ-632
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου