Ορισμός επιτροπής παραλαβής τεχνικού υλικού και εκτέλεσης εργασιών για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024 – ΑΔΑ: ΨΝΜΓ46907Θ-ΥΘ1

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής τεχνικού υλικού και εκτέλεσης εργασιών για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 09:41:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΜΓ46907Θ-ΥΘ1
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου