Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TONER ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΝΦΑ46907Θ-Χ2Β

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TONER ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 15:08:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΦΑ46907Θ-Χ2Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου