ΧΕ-776 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΛΕΥΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΜΧ546907Θ-133

Θέμα: ΧΕ-776 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΛΕΥΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΧ546907Θ-133
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου