ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ TEST RAPID ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΜΕΝΑ – ΑΔΑ: ΨΜ7Ρ46907Θ-ΝΥΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ TEST RAPID ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΜΕΝΑ
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 09:07:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ7Ρ46907Θ-ΝΥΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου