ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΠΡΟΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 18.29-3-2024 – ΑΔΑ: ΨΛΥΕ46907Θ-ΨΚΟ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΠΡΟΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 18.29-3-2024
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 13:04:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΥΕ46907Θ-ΨΚΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου