ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΕΡΟΒΙΑ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ – ΑΔΑ: ΨΛΩΦ46907Θ-ΑΡΒ

Θέμα: ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΕΡΟΒΙΑ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 09:14:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΩΦ46907Θ-ΑΡΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου