Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 691/2024 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΛΝΤ46907Θ-ΝΓ3

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 691/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 10:38:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΝΤ46907Θ-ΝΓ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου