Π1Θ40-2024 – ΑΔΑ: ΨΛ5Φ46907Θ-7Τ6

Θέμα: Π1Θ40-2024
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 07:54:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ5Φ46907Θ-7Τ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου