ΧΕ-815 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2114/2023 – ΑΔΑ: ΨΛ4546907Θ-ΙΙΦ

Θέμα: ΧΕ-815 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2114/2023
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ4546907Θ-ΙΙΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου