ΧΕ-915 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 97/2024 – ΑΔΑ: ΨΚΨΓ46907Θ-3ΑΡ

Θέμα: ΧΕ-915 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 97/2024
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2024 09:04:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΨΓ46907Θ-3ΑΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου