ΧΕ-800 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1923/2023 – ΑΔΑ: ΨΗΥ846907Θ-ΧΣΓ

Θέμα: ΧΕ-800 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1923/2023
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΥ846907Θ-ΧΣΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου