Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RINGER» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΗ6046907Θ-ΙΛΝ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RINGER» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 13:34:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ6046907Θ-ΙΛΝ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου