ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 5.1-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΙ2346907Θ-Κ5Ξ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 5.1-4-2024
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 10:42:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ2346907Θ-Κ5Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου