ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΗ1846907Θ-6ΤΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 09:04:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ1846907Θ-6ΤΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου