ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 8 ΠΑΛΕΤΩΝ ΜΑΠ ΑΠΟ 5Η ΥΠΕ ΣΤΟ ΓΝΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΓΒΛ46907Θ-ΕΩΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 8 ΠΑΛΕΤΩΝ ΜΑΠ ΑΠΟ 5Η ΥΠΕ ΣΤΟ ΓΝΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 11:30:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΒΛ46907Θ-ΕΩΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου