ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) 20.2-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΓ0Ζ46907Θ-ΦΒ1

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) 20.2-4-2024
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 11:35:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ0Ζ46907Θ-ΦΒ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου