ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 1.19-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΦΥΑ46907Θ-ΕΚΞ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 1.19-4-2024
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 10:56:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΥΑ46907Θ-ΕΚΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου