ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 2. 4-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΦΒΣ46907Θ-0ΑΜ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 2. 4-4-2024
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 10:53:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΒΣ46907Θ-0ΑΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου