ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 3. 3-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΦΙΓ46907Θ-ΒΡ3

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 3. 3-4-2024
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 10:50:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΙΓ46907Θ-ΒΡ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου