Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΡΙΠΕΡ – ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΦΔ246907Θ-4ΑΜ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΡΙΠΕΡ – ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/04/2024 12:20:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΔ246907Θ-4ΑΜ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου