Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TONER ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΕΒ646907Θ-ΡΣΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «TONER ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 08:53:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΒ646907Θ-ΡΣΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου