ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΑΔΑ: ΨΕ2546907Θ-ΨΒΛ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 14:26:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ2546907Θ-ΨΒΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου