Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ DEXION» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΔΞΓ46907Θ-ΓΨΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ DEXION» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 08:36:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΞΓ46907Θ-ΓΨΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου