Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 751/2024 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΔΣ846907Θ-Ω68

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 751/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 10:53:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΣ846907Θ-Ω68
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου